ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563

ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน
      สรุปเรื่องร้องเรียน การร้องเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
         >>  ปี 2563  ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุกข์ที่โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย

เอกสารแนบ

Include gadget (iframe)


Ċ
โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่,
27 ส.ค. 2563 02:51
Comments