กิจกรรมล่าสุดของไซต์

22 ก.ย. 2563 00:41 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่ แนบ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
22 ก.ย. 2563 00:41 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่ แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
22 ก.ย. 2563 00:40 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่ แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
22 ก.ย. 2563 00:39 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่ แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
20 ก.ย. 2563 20:43 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่ แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
20 ก.ย. 2563 20:43 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่ แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
20 ก.ย. 2563 20:42 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่ แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
20 ก.ย. 2563 20:40 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่ ย้ายหน้า รายงานการดำเนินงานประจำปี
20 ก.ย. 2563 20:40 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่ ย้ายหน้า รายงานการดำเนินงานประจำปี
20 ก.ย. 2563 20:39 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่ ย้ายหน้า รายงานการดำเนินงานประจำปี
20 ก.ย. 2563 20:38 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่ ย้ายหน้า รายงานการดำเนินงานประจำปี
20 ก.ย. 2563 20:38 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่ แนบ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (รายงานผลปี งบประมาณ 2562).pdf กับ รายงานการดำเนินงานประจำปี
20 ก.ย. 2563 20:37 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่ แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
20 ก.ย. 2563 20:36 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่ แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
20 ก.ย. 2563 20:34 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่ แนบ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน งปม.2563.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
20 ก.ย. 2563 20:34 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่ ย้ายหน้า รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
17 ก.ย. 2563 01:35 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่ แก้ไข การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
17 ก.ย. 2563 01:24 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่ แก้ไข การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
17 ก.ย. 2563 00:54 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่ แก้ไข การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
17 ก.ย. 2563 00:53 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่ แก้ไข การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
16 ก.ย. 2563 22:43 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่ แก้ไข เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
16 ก.ย. 2563 22:41 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่ แก้ไข เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
16 ก.ย. 2563 22:40 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่ แก้ไข เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
16 ก.ย. 2563 22:38 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่ แก้ไข เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
16 ก.ย. 2563 22:37 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่ แก้ไข เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เก่ากว่า | ใหม่กว่า