ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์17 มิ.ย. 2563 02:17โดยโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2563 22:26 ]


***ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน***

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

วันอังคาร  ที่ 23 มิถุนายน 2563

เวลา 09.00

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย

**พร้อมรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน**

 

>>>>>หมายเหตุ<<<<<

***ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

***เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม(Social Distancing)​ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน งดนำนักเรียนเข้าร่วมประชุมComments