ข่าวประชาสัมพันธ์

 กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
 ** การประเมินและคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)ประจำปี 2563 
    วันที่ 27 สิงหาคม 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย  เข้ารับการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ประจำปี 2563
  ** การนิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาครั้งที่ 1/2563 
   วันที่ 15 กรกฏาคม 2563  โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วยได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการและการเตรียมความพร้อมช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 
  ** การนิเทศติดตาม Coaching กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย 
      วันที่ 23 กรกฏาคม 2563  ท่าน ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1  ได้ออกนิเทศกำกับติดตาม การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) และโครงการ Coaching Teams กลุ่มภาษาไทย และ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ


วารสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย


>>>ฉบับที่ 12  วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563  ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาศทางการศึกษาและ
คณะกรรมการบริการการศึกษา อ.มัญจาคีรี สพป.ขอนแก่น เขต 2  เยี่ยมชมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School)

Include gadget (iframe)


>>>ฉบับที่ 11  วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563  ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน

Include gadget (iframe)>>>ฉบับที่ 10  วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563  กิจกรรม "ค่ายเยาวชนไทยหัวใจ STRONG"

Include gadget (iframe)>>>ฉบับที่ 9  วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563  การนิเทศ ติดตามฯ และประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ

Include gadget (iframe)>>>ฉบับที่ 8  วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563  กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กศน.ท่าลี่

Include gadget (iframe)Include gadget (iframe)Include gadget (iframe)


Include gadget (iframe)


>>>ฉบับที่ 4  วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2563  การเรียนการสอนทางไกล DLTV

Include gadget (iframe)>>>ฉบับที่ 3  วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562

Include gadget (iframe)


>>>ฉบับที่ 2  วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2563  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

Include gadget (iframe)


>>>ฉบับที่ 1  วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2563  กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

Include gadget (iframe)


ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์17 มิ.ย. 2563 02:17โดยโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2563 22:26 ]


***ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน***

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

วันอังคาร  ที่ 23 มิถุนายน 2563

เวลา 09.00

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย

**พร้อมรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน**

 

>>>>>หมายเหตุ<<<<<

***ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

***เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม(Social Distancing)​ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน งดนำนักเรียนเข้าร่วมประชุม1-1 of 1