https://sites.google.com/a/loei1.go.th/cc-banpakhuai/ita/ita2563

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ ***ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน*** ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 วันอังคาร  ที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 ณ โรงเรียนชุมชนบ ...
    ส่ง 20 มิ.ย. 2563 22:26 โดย โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรม


ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  • ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
    ส่ง 8 ก.ค. 2563 02:21 โดย โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »


โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

http://training.obec.go.th/#/Login
https://portal.bopp-obec.info/obec62/
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2701
http://www.dltv.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
http://203.159.157.29/set_index/
http://bobec.bopp-obec.info/
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น